Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi zaprasza do wzięcia udziału w zawodach sportowych tj. Sprawdzian Przed Crossem, który odbędzie się w dniu 26 września 2020 tradycyjnie na trasach w lesie Kumiecie. Bedzie to jednocześnie I rzut Gołdapskiej Ligi Biegów Przełajowych z 4 zaplanowanych na ten sezon. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem zawodów oraz do przybycia i wzięcia udziału.

Prosimy rodziców, nauczycieli, opiekunów o wcześniejsze wypełnienie kart startowych i konieczne dostarczenie do biura  zawodów (do organizatora) przed startami Zgoda rodzica na udział w zawodach organizowanych przez OSiR w Gołdapi

Karty startowe do pobrania karty startowe zawodnikom zawodów – Sprawdzian Pzred Crossem

Uczestników biegu głównego prosimy o kierowanie zapisów na adres e-mail:zawody@osirgoldap.pl do dnia 25 września do godz.18:00 Jeśli jednak będzie taka potrzeba, zapisów będzie można dokonać przed zawodami w godz. 10:30 – 11:10.

Regulamin Gołdapskiej Ligi Biegów Przełajowych 2020-2021

Sprawdzian Przed Crossem – Regulamin 2020