Z przyczyn niezależnych od organizatora nastąpiła zmiana terminu rozegrania III kolejki Gołdapskiej Halowej Ligi Piłki Nożnej IRYD CUP z dnia 12 stycznia na dzień 26 stycznia 2020 r. Jakie czekają nas mecze w trzeciej kolejce ?