Zapraszamy do zapoznania się ze zmianami.

1.W przypadku wznowienia gry rzutem od bramki (5 sekund), bramkarz nabiera praw do ponownego zagrania piłki dopiero, gdy zostanie ona dotknięta przez zawodnika drużyny przeciwnej lub znajdzie się poza grą ( np. rzut wolny). Bez znaczenia jest miejsce, na której połowie pola gry znajduje się bramkarz w momencie powtórnego zagrania – przejście przez piłkę linii środkowej nie daje uprawnień do zagrania. Powyższe dotyczy również tzw. „lotnego bramkarza”.

2. W przypadku gdy bramkarz zagra piłkę z akcji (nie z rzutu od bramki) nabiera on prawo do powtórnego zagrania piłki dopiero na połowie przeciwnika lub gdy zostanie dotknięta przez zawodnika drużyny przeciwnej lub znajdzie się poza grą. Powyższe dotyczy również tzw. „lotnego bramkarza”.

3. W przypadku gdy bramkarz otrzymał piłkę bezpośrednio z rzutu z autu lub rzutu wolnego będąc na połowie przeciwnika może zagrywać piłkę dowolną ilość razy. Gdy w tej samej akcji piłka znajdzie się na własnej połowie, bramkarz może zagrać piłkę raz (z zastrzeżeniem, że nie dłużej niż przez 4 sekundy), powtórne zagranie na własnej połowie jest niedozwolone z zastrzeżeniem, że nie została wcześniej dotknięta przez przeciwnika.