Zapraszamy na bezpłatne zajęcia windsurfingowe.

Zapraszamy młodzież od 15 roku życia oraz dorosłych do wzięcia udziału w bezpłatnych zajęciach windsurfingowych organizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi,które współfinansowane są ze środków gminy Gołdap przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap . Zajęcia prowadzone będą przez instruktora windsurfingu i są całkowicie…