Wyniki Halowych Mistrzostw Powiatu Gołdapskiego w LA SP rocz. 2009 i mł.

W dniu dzisiejszym w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji po dwu letniej przerwie spowodowanej wprowadzonymi przez Rząd obostrzeniami związanymi z pandemią COVID 19 odbyły się zawody sportowe tj. Halowe Mistrzostwa Powiatu Gołdapskiego w LA Szkół Podstawowych rocz. 2009 i mł. W zawodach udział wzięli uczniowie szkół SP 1 GOŁDAP, SP 2 GOŁDAP, SP 3 GOŁDAP,…