Sprawozdanie z badań wody.

Przedstawiamy sprawozdanie z badań wody w Pływalni OSiR .   2022-09-30-13-24-47-TemplateJSHPL_ENVI-PL-425260-22-sok 2022-10-05-06-49-30-TemplateJSHPL_ENVI-PL-425259-22-sok  2022-10-05-06-49-47-TemplateJSHPL_ENVI-PL-425258-22-sok 2022-10-05-06-50-06-TemplateJSHPL_ENVI-PL-425262-22-sok 2022-10-17-09-30-46-TemplateJSHPL_ENVI-PL-425261-22-sok 2022-10-17-09-31-16-TemplateJSHPL_ENVI-PL-425263-22-sok 2022-10-17-09-31-46-TemplateJSHPL_ENVI-PL-425264-22-sok