Sprawozdanie z badania wody w pływalni OSiR- aktualizacja 03.04

Przedstawiamy Państwu sprawozdanie z badań wody w pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gołdapi ul. Partyzantów 31A 2024-03-04-10-57-06-TemplateJSHPL_ENVI-PL-117650-24-sok 2024-03-12-14-55-51-TemplateJSHPL_ENVI-PL-117649-24-sok 2024-03-12-14-55-56-TemplateJSHPL_ENVI-PL-117648-24-sok 2024-03-12-14-56-00-TemplateJSHPL_ENVI-PL-117651-24-sok 2024-03-12-14-56-13-TemplateJSHPL_ENVI-PL-117652-24-sok 2024-03-18-13-42-58-TemplateJSHPL_ENVI-PL-151849-24-sok 2024-03-28-07-24-50-TemplateJSHPL_ENVI-PL-151851-24-sok 2024-03-28-07-24-59-TemplateJSHPL_ENVI-PL-151850-24-sok 2024-03-28-07-25-04-TemplateJSHPL_ENVI-PL-151848-24-sok 2024-03-29-12-23-58-TemplateJSHPL_ENVI-PL-182248-24-sok