Sprawozdanie z badań wody w pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gołdapi

Przedstawiamy Państwu sprawozdanie z badań wody w pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gołdapi ul. Partyzantów 31A 2024-03-04-10-57-06-TemplateJSHPL_ENVI-PL-117650-24-sok 2024-04-11-06-50-32-TemplateJSHPL_ENVI-PL-182246-24-sok 2024-04-11-06-50-37-TemplateJSHPL_ENVI-PL-182247-24-sok 2024-04-11-06-50-42-TemplateJSHPL_ENVI-PL-182249-24-sok 2024-04-11-06-50-47-TemplateJSHPL_ENVI-PL-182250-24-sok