20140120_narty_23

W sobotę 25 stycznia o godzinie 10:00 na bocznych boiskach Stadionu OSiR zostanie rozegrany II rzut gołdapskiej ligi narciarskiej. Zawodnicy, którzy wezmą udział w zawodach będą mieli do pokonania od 1000m do 5000m. Szczegóły w komunikacie.

Regulamin Ligi Narciarskiej 2013-2014

Komunikat

II rzut Gołdapskiej Ligi Narciarskiej ? bieg interwałowy (co 30sek.)
1. Termin i miejsce zawodów:

– zawody odbędą się w dniu 25.01.2014 r.(sobota) na Stadionie OSiR, ul.Stadionowa 5A o godz. 10:00
– zapisy do zawodów przyjmowane będą w dniu zawodów od godz. 9:00 – losowanie numerów o godzinie 9:30

2. Dystanse:

Szkoły Podstawowe:
K1 ? 1000mF
M1 ? 1000mF

Szkoły Gimnazjalne:
K2 ? 2000mF
M2 ? 2000mF

Szkoły Ponadgimnazjalne:
K3 ? 3000mF
M3 ? 3000mF

Seniorzy do 39 lat:
K4 ? 3000mF
M4 ? 5000mF

Masters od lat 40 i st.
K5 ? 3000mF
M5 ? 5000mF

K ? Kobiety
M ? Mężczyźni

3. Nagrody:
– uczestnicy zawodów za miejsca I – III otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz punkty do ligi

4. Sprawy różne:
– prawo startu w zawodach mają wszyscy chętni, którzy w dniu zawodów posiadać będą aktualne badania lekarskie i złożą oświadczenie o stanie swojego zdrowia.
– przed wyjazdem na zawody, organizatorzy proszą o telefoniczne upewnienie się czy zawody odbędą się w zaplanowanym terminie
– uczestnicy biegu startują na własną odpowiedzialność. Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków ciąży na osobie lub organizacji zgłaszającej
– sprawy nie ujęte w niniejszym komunikacie rozstrzyga kierownictwo zawodów
– wyniki z zawodów będą dostępne na stronie internetowej www.osirgoldap.pl
– zawody odbędą się na trasach zlokalizowanych na bocznych boiskach OSiR
– rozgrzewkę przed zawodami zawodnicy będą mogli przeprowadzić na trasach przygotowanych wokół głównej płyty boiska OSiR

stopka 1 - A3 i mniej