pilki

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi ogłasza zapisy zainteresowanych drużyn żeńskich i męskich do wzięcia udziału w Lidze Siatkówki drużyn 4 osobowych. Zapisy trwają od dnia dzisiejszego do dnia 1 listopada 2013. Miejsce w którym będą rozgrywane mecze to Kompleks Hala Basen w Gołdapi. Poniżej komunikat do Ligi.

I. Celem Ligi Siatkówki jest:
– popularyzacja piłki siatkowej w Gminie Gołdap.
– stworzenie warunków do współzawodnictwa.
– zapewnienie aktywnego i zdrowego wykorzystania czasu wolnego po pracy i nauce.

II. Zasady uczestnictwa:
1. Zawodniczki i Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność i nie mogą mieć przeciwwskazań lekarskich do udziału w
rozgrywkach. Udział w zawodach potwierdzają podpisem pod oświadczeniem oraz regulaminem rozgrywek przed rozpoczęciem
pierwszych meczów.

2. Zgłoszenia do uczestnictwa w Lidze.
– Zapisy do Ligi odbywają się od dnia 16.10.2013 do dnia 1.11.2013r. na adres osir@osirgoldap.pl

III. Zasady rozgrywek
1. Mecz rozgrywany będzie do dwóch wygranych setów do 15 pkt.
2. Liga składać się będzie z 4 turniejów
3. Obowiązują przepisy gry w piłkę siatkową
4. W turnieju wezmą udział drużyny czteroosobowe
5. Liga Siatkówki drużyn 4 osobowych odbędzie się pod warunkiem zgłoszenia się co najmniej 4 drużyn żeńskich i męskich
6. Terminarz spotkań zostanie ustalony przez organizatora po zapoznaniu się z ilością zgłoszonych drużyn

Wpisowe do ligi wynosi 50zł od drużyny

IV. Postanowienia końcowe
– do rozgrzewki drużyny muszą posiadać własne piłki.
– przed meczem drużyna ma prawo do 2 minutowej rozgrzewki na boisku.
– przed pierwszymi dwoma meczami turnieju drużyna ma prawo do 10 minutowej rozgrzewki
– za rzeczy zgubione podczas zawodów organizator nie odpowiada.
– organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian oraz ostatecznej interpretacji regulaminu i zasad gry.
– w sprawach spornych lub nie ujętych w regulaminie decydują organizatorzy.
– nieprzestrzeganie regulaminu wiąże się z dyskwalifikacją z rozgrywek

stopka 1 - A3 i mniej