Zapisy na zawody na gołdapskim pumptraku.
Zapraszamy 19.06.2021 r. na otwarte zawody rowerowe oraz hulajnogowe w trzech kategoriach wiekowych:
– grupa na hulajnogach – osoby urodzone w 2011 roku i starsze,
– grupa rowerowa I – osoby urodzone w latach 2006 – 2011,
– grupa rowerowa II – osoby urodzone w 2005 roku i starsze,
Maksymalna liczba uczestników w każdej grupie – 25 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Zapisów należy dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny pod linkiem: https://tiny.pl/rzdfp do 15.06.2021r. Wydrukowany formularz zgłoszeniowy z oryginalnymi podpisami należy dostarczyć w dniu zawodów do Biura Zawodów do godziny 12:00. Kontakt do koordynatora zawodów: 731 743 657
Uczestnik zawodów musi posiadać sprawny rower lub hulajnogę oraz kask. W przypadku osób niepełnoletnich zgodę na udział w zawodach wyraża rodzic/opiekun.
Organizator: Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny
Wsparcie techniczne: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi.
Miejsce: nowo powstały obiekt – pumptrak, ul. Lipowa, 19-500 Gołdap, tzw. „szpitalówa”.
Rozpoczęcie zawodów 19.06.2021 r. o godzinie 12:00.
Dofinansowano ze środków Gminy Gołdap