Osoby, które uprawiają sport rekreacyjnie, nie muszą zakrywać ust i nosa, jeśli np. biegają na terenie lasów, parku, zieleńca, ogrodu botanicznego, ogrodu zabytkowego, rodzinnego ogródka działkowego i plaży.
SPORT I REKREACJA
Zamknięte są:
• baseny, kluby fitness i siłownie (z wyłączeniem tych, przeznaczonych dla pacjentów lub członków kadry narodowej polskich związków sportowych w sportach olimpijskich i paraolimpijskich)
• sauny, solaria, łaźnie tureckie, salony odchudzające, kasyna
• stoki narciarskie;
• obiekty sportowe (mogą działać wyłącznie na potrzeby sportu zawodowego i bez udziału publiczności).
Możliwa jest organizacja współzawodnictwa, zajęć i wydarzeń sportowych jedynie:
-dla sportu zawodowego, zawodników pobierających stypendium sportowe, -zawodników będących członkami kadry narodowej, reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, uprawiających sport w ramach ligi zawodowej
bez udziału publiczności z zachowaniem odpowiednich zasad sanitarnych, takich jak: dezynfekcja szatni, węzłów sanitarnych, urządzeń i sprzętu sportowego, dostępność środków do dezynfekcji rąk, zapewnienie 15-minutowych odstępów między wchodzącymi i wychodzącymi
SPORTOWE KLUBY TANECZNE
Obowiązuje zakaz prowadzenia działalności polegającej na udostępnieniu miejsca do tańczenia organizowanego w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni. Z zakazu wyłączone są sportowe kluby taneczne.
TRENINGI NA OTWARTEJ PRZESTRZENI I WSPÓŁZAWODNICTWO SPORTOWE
Osoby uprawiające sport w ramach współzawodnictwa sportowego są zwolnione z obowiązku zakrywania ust i nosa.
Z tego obowiązku nie są zwolnione osoby, które uprawiają sport rekreacyjnie, chyba, że np. biegają na terenie lasów, parku, zieleńca, ogrodu botanicznego, ogrodu zabytkowego, rodzinnego ogródka działkowego i plaży.
WSPÓŁZAWODNICTWO I WYDARZENIA SPORTOWE
Działalność obiektów sportowych jest ograniczona wyłącznie do sportu zawodowego. Wszelkie wydarzenia mogą odbywać się bez udziału publiczności.
źródło informacji ze strony Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu