Koniec przerwy technologicznej.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi informuje, że po przerwie technologicznej (wakacyjnej), kompleks sportowo-rekreacyjny OSiR będzie ponownie czynny od dnia 1 września. Tak jak w latach ubiegłych, pracownicy OSiR w trakcie przerwy w funkcjonowania obiektu pracują również w innych sektorach jednostki tj. miejska plaża OSiR, pomoc przy organizacji wydarzeń sportowych oraz prace porządkowe na obiekcie…