Brak sinic, brak bakterii. Można się kąpać.

Sinic nie ma, a po badaniu mikrobiologicznym w wodzie nie stwierdzono żadnych bakterii. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie stwierdził, że woda w jeziorze Gołdap jest zdatna do kąpieli. Informujemy również, że od dnia wczorajszego tj.1 lipca 2019 Plaża Miejska OSiR jest plażą strzeżoną, a ratownicy są na swoich posterunkach w godzinach 10:00 – 18:00.

Przerwa technologiczna w kompleskie OSiR.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi informuje, że od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 31 lipca 2019 r. w kompleksie sportowo-rekreacyjnym będą prowadzone prace porządkowe, których nie jesteśmy w stanie wykonać w trakcie normalnego funkcjonowania obiektu. Chcąc sprostać Waszym wymaganiom oraz mając na uwadze zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące warunków sanitarno-higienicznych oraz jakości…

Zakaz kąpieli – obecność sinic!

Badanie wody w jeziorze Gołdap (kąpielisko OSiR Gołdap, Promenada Zdrojowa) wykazało, że w kąpielisku występuje zakwit sinic. Zakaz będzie obowiązywał do czasu uzyskania pozytywnych wyników badań wody. Chociaż niektórzy z nas potocznie nazywają je glonami, tak naprawdę są to bakterie. Gdy dochodzi do zakwitu sinic, mogą one jednak przypominać glony, przez co nie wydają się…