INFORMACJA OSiR

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi, organizator XXVIII Biegu Jaćwingów przypomina i informuje o opłacie startowej chętnych do wzięcia udziału w tegorocznej edycji w/w zawodów sportowych. Pierwszy termin upływa już 22.01.2017 r. Po tym terminie opłata znacznie wzrasta! (pkt. 9 regulaminu) 9. OPŁATA STARTOWA XXVIII BIEGU JAĆWINGÓW: (decyduje data wpływu na rachunek organizatora) Biegi Główne…