Kolejny dobry start zawodników LA OSiR Gołdap

Znakomicie spisali się zawodnicy sekcji LA OSiR Gołdap podczas XLI Biegu Zwycięstwa.: 1 miejsce sztafeta Open 5x600m (Adam Wasilewski, Konrad Poreda, Maciej Żamojtuk, Kacper Taudul, Dawid Karniłowicz) 1 miejsce Laura Wyrostek 600m 2006-2007r 1 miejsce Julia Zdancewicz 600m 2004-2005r 3 miejsce Majka Kondraciuk 600m 2004-2005r 4 miejsce Iwo Januszkiewicz 600m 2004-2005r 5 miejsce Wiktor Bitowski…

Ogłoszenie o zamówieniu dostawy oleju napędowego (opałowego) z przeznaczeniem na cele grzewcze

Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ 1 SIWZ2 SIWZ3 SIWZ4 SIWZ5 SIWZ6 SIWZ7 SIWZ8 SIWZ9 SIWZ10 SIWZ11 SIWZ12 Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku podstaw do wylkuczenia OSiR Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu OSiR Załącznik nr 4 – Wzór umowy OSiR Załącznik nr 5 – Oświadczenie o grupie kapitałowej OSiR…