Zawiadomienie o wyborze ofert

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi informuje, że komisja w dniu dzisiejszym dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju napędowego z przeznaczeniem na cele grzewcze. wybór najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju napędowego z przeznaczeniem na cele grzewcze