Zapraszamy do wypożyczalni sprzętu pływającego

W weekend dla wszystkich miłośników wody i aktywnej rekreacji zapraszamy do skorzystania z wypożyczalni sprzętu pływającego. (…) Wypożyczalnia (rowery wodne, kajaki, łódki wiosłowe) będzie czynna w dniach 27.05.2017 r. i do dnia 28.05.2017 r. od godziny 10:00 do 16:00. Zapraszamy do korzystania z usług Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gołdapi.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi reprezentowanym przez Dyrektora, na podstawie art.92 ust.1 pkt.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zawiadamia, że w wyniku prowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udziale zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 dotyczącego dostawy oleju…

Praca na stanowisku kasjera

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi zatrudni na umowę o pracę na stanowisku Kasjera, przy sprzedaży biletów na Kompleksie OSiR w Gołdapi. Oferty należy składać w biurze Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gołdapi ul.Stadionowa 5A 19-500 Gołdap od dnia 26.05.2017 do 02.06.2017 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00. Bliższych informacji można…