Zapraszamy do wypożyczalni sprzętu pływającego

W weekend dla wszystkich miłośników wody i aktywnej rekreacji zapraszamy do skorzystania z wypożyczalni sprzętu pływającego. (…) Wypożyczalnia (rowery wodne, kajaki, łódki wiosłowe) będzie czynna w dniach 27.05.2017 r. i do dnia 28.05.2017 r. od godziny 10:00 do 16:00. Zapraszamy do korzystania z usług Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gołdapi.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi reprezentowanym przez Dyrektora, na podstawie art.92 ust.1 pkt.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zawiadamia, że w wyniku prowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udziale zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 dotyczącego dostawy oleju…

Praca na stanowisku kasjera

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi zatrudni na umowę o pracę na stanowisku Kasjera, przy sprzedaży biletów na Kompleksie OSiR w Gołdapi. Oferty należy składać w biurze Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gołdapi ul.Stadionowa 5A 19-500 Gołdap od dnia 26.05.2017 do 02.06.2017 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00. Bliższych informacji można…

Zapraszamy na kolejny rzut Czwartków LA

W porozumieniu z nauczycielami obecnymi na spotkaniu, które zorganizował Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi dotyczącym terminów rozegrania zawodów sportowych uzgodniono, że kolejny rzut Czwartków LA rozegrany zostanie w dniu 30 maja 2017 o godzinie 11:00 I grupa wiekowa – 13 lat – 2004 II grupa wiekowa – 12 lat – 2005 III grupa wiekowa…

Jezioro Gołdap będzie krystalicznie czyste

Wszystko wskazuje na to, że latem przyszłego roku będziemy zażywać kąpieli w krystalicznie czystym jeziorze. Jezioro zostanie poddane rekultywacji nowoczesną metodą jako jedyny tego typu akwen w Polsce. Rekultywacja ma polegać na zastosowaniu adsorbentu fosforanów, wykorzystując preparat wyprodukowany z mieszaniny glinki bentonitowej i lantanu. Zaplanowano użycie 300 ton specjalnego preparatu w dwóch dawkach. Pierwsza planowana…