„Dzień Dziecka” na sportowo

W samo południe Orlik zapełnił się całymi rodzinami. Wszystko za sprawą pomysłowych pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Szkoły Podstawowej Nr 1, którzy postanowili tegoroczne obchody Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny uczcić na sportowo. Uroczystość otworzył Tomasz Luto Burmistrz Gołdapi oraz Marian Podziewski Wojewoda Warmińsko-Mazurski. Dzieci miały możliwość skorzystania z szeregu atrakcji: zagadkowo, malowanie…